• Diplomirani pravnik. Radio je u Četvrtom opštinskom sudu U Beogradu, u Invest Importu, a 1993. godine je osnovao agenciju Petrović. 1994. godine sa saradnicima osniva poslovni sistem Magnat nekretnine koji uspešno posluje. 2006. godine osniva Magnat Petrović DOO, a od 2009. godine se bavi advokaturom u sopstvenoj advokatskoj kancelariji.
   Predsednik Upravnog odbora JP Jugoimport SDPR 2013. godine.

   Bio je jedan od osnivača Udruženja posrednika u prometu nepokretnosti BPN 1994. godine. Učestvovao je u osnivanju Udruženje posrednika u prometu nepokretnosti KROV 1996. godine i bio član Nadzornog odbora. Učestvovao je u osnivanju časopisa Novi Krov oglasi DOO 1997. godine i bio suvlasnik.

   Od 2008. do 2009. godine bio je član radne grupe pri RPK Beograd za izradu Zakona o posebnim uslovima za obavljanje poslova u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

   Od 2009. do 2010. godine bio je Predsednik udruženja posrednika u prometu nepokretnosti UPPN-KROV koje je nastalo udruživanjem različitih udruženja posrednika u prometu nepokretnosti.