• Predsednik Upravnog odbora Klastera nekretnine

   Konsultant za poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u Mozaik nekretnine DOO Beograd. Od ujedinjenja, član Upravnog odbora udruženja UPPN-KROV koje je dalo inicijativu za donošenje Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

   Bio je potpredsednik Upravnog odbora Klastera nekretnine 2011. godine. Od januara 2012. godine predsednik Upravnog odbora Klastera nekretnine.

   Zamenik predsednika Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije, Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije od 2011. godine.

   Bio je član Posebne radne grupe Ministarstva trgovine i usluga za izradu nacrta Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i član Radne grupe Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija za izradu podzakonskih akata po osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

   Osnivao agenciju za posredovanje u prometu nepokretnosti Mozaik 1999. godine, a od 2011. godine radi kao savetnik u Mozaik nekretnine DOO Beograd.

   Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odsek za međunarodne studije.