• Slaviša Pešić je diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu (Prirodno-matematički odsek) i stekao zvanje doktora nauka na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedan deo karijere je proveo u Elektronskoj industriji Niš na pozicijama, od procesnog inženjera do generalnog direktora jednog preduzeća, u velikom sistemu Ei Niš.

      Osnovao je agenciju za nekretnine RIZNICA u Nišu 2004. godine. RIZNICA je član Klastera nekretnine i jedan od osnivača Grupacije posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti u Privrednoj komori Srbije, koja n uglavnom posreduje u prometu nekretnina za stanovanje, ali i investicionim nekretninama, kao i posredovanjem u prometu nekretnina na internacionalnom tržištu.

      Slaviša Pešić je govornik na međunarodnim konferencijama za nekretnine.

      Prvi u Srbiji, odnosno na prostoru bivše SFRJ, je stekao specijalističke oznake NAR® i to: BPOR (Broker kao davalac mišljenja o ceni nekretnina), ABR® (Akreditovani zastupnik kupaca), SRS (Specijalista za zastupanje prodavaca), RENE (Ekspert za pregovaranje u nekretninama) i CIPS (Sertifikovani specijalista za međunarodno posredovanje u prodaji nekretnina).