• Dejan Vučinić je direktor direkcije za upravljanje mrežom filijala u OTP banci Srbija AD. Svoju profesionalnu karijeru, u jednoj od vodećih evropskih bankarskih grupacija, uspešno gradi više od dve decenije , kada se iz oblasti korporativnog bankarstva iz Jugobanke A.D. Beogradu priključio timu Societe Generale Srbija a nakon uspešne integracije OTP banci Srbija a.d. Novi Sad.

      Zahvaljujući svom posvećenom radu sa velikom mrežom ekspozitura, koji uključuje rad sa stanovništvom, klijente ekspoziture za privatno bankarstvo i kao prvu onlajn ekspozituru na domaćem tržištu, ovaj sektor beleži konstantan rast u kreditiranju stanovništva i zauzima jednu od vodećih pozicija kada je reč o stambenim i gotovinskim kreditima. Banka je učvrstila poziciju druge najveće banke u poslovanju sa stanovništvom u Srbiji. Obrazovao se u oblasti biznisa i administracije, razvoju poslovanja i modelima rukovođenja.

      Dejan Vučinić je član nadzornog odbora OTP Osiguranje . OTP Osiguranje u okviru svog integrisanog modela bankoosiguranja sa OTP bankom, predstavlja važnog učesnika na tržištu osiguranja u Srbiji