• Po zanimanju građevinski inženjer.
   Osnivač i direktor preduzeća za posredovanje u prometu nepokretnosti „Feniks sistem“ d.o.o. iz Beograda od 1993.godine.
   Jedan od osnivača i predsednik upravnog odbora prvog specijalizovanog oglasnika „Krov oglasi“ iz 1998. godine
   Jedan od osnivača i dugogodišnji predsednik prve Asocijacije posrednika u prometu nepokretnosti 1998. godine
   Jedan od tvoraca opšteprihvaćenog kodeksa poslovne etike u prometu i zakupu nepokretnosti
   Jedan od osnivača prve Berze nepokretnosti osnovane 1998. godine
   Predsednik Asocijacije posrednika u prometu nepokretnosti „KROV“ 2000 – 2010.godine
   Suvlasnik preduzeća za investiranje u građevinarstvu „Albon group“ d.o.o. iz Beograda
   Član predsedništva grupacije za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti pri privrednoj komori Srbije
   Član je Upravnog odbora Klastera nekretnine.