• Mr Borko Drašković je direktor Republičkog geodetskog zavoda. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek za geodeziju i magistrirao na Fakultetu organizacionih nauka sa radom o primeni “crowdsourcing” tehnologije i digitalne platforme nacionalne infrastrukture prostornih podataka, u cilju zaštite životne sredine Republike Srbije.

   Kao direktor Republičkog geodetskog zavoda, već šest godina sa velikim entuzijazmom sprovodi reformu katastra nepokretnosti. Vlada Republike Srbije ga je imenovala za predsednika Saveta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, predsednika Upravnog odbora i člana Projektnog saveta Projekta upravljanja nepokretnostima, koji se sprovodi uz podršku Svetske banke. Predstavnik je Republike Srbije u Komitetu eksperata UN za upravljanje globalnim geoprostornim informacijama. Član je i drugih međunarodnih asocijacija.

   Kako bi reformisao katastar nepokretnosti koji mu je poveren, inicirao je izmene i dopune niza zakona i drugih zakonskih akata sa ciljem da se privrednicima i građanima olakša upis imovine u katastar nepokretnosti. Jedan od najzahtevnijih procesa koji se privodi kraju, jeste proces digitalizacije katstra nepokretnosti ,kroz novi informacioni sistem.

   Nosilac je nagrade i priznanja za Reformatora godine za 2018. godinu, Geodetsko-geografskog fakulteta za saradnju i razvoj fakulteta, priznanja Svetske banke za unapređenje rodne ravnopravnosti, kao i drugih nagrada za urbanizam i planiranje.

   Za gospodina Borka Draškovića je najznačajnije poverenje građana u Republički geodetski zavod. RGZ zauzima visoko 18. mesto u Srbiji na Aleksa listi svetskih veb sajtova, kao i 79. mesto za veb sajt Republičkog geodetskog zavoda – Geosrbija, zbog čega je Republički geodetski zavod najposećenija državna institucija na internetu.