• Kao visoko iskusan stručnjak u industriji, sa više od 10 godina iskustva u oblasti prometa nekretnina, pridružila se Sasomange timu sa jasnim ciljem da postane vodeći u oblasti prometa nekretnina. Njena glavna zaduženja u karijeri su bila vezana za razvoj poslovanja i proizvoda, prodaju, marketing i strategiju komunikacije brenda. Ima veliko iskustvo u upravljanju projektima, povezivanju agencija za nekretnine i investitora, korisnika sajta i tima programera za najbolje poslovne rezultate.
      Deset godina je radila kao šef sektora za nekretnine na internet portalu Halo oglasi.

      Ima iskustvo u marketingu, digitalnom marketingu i odnosima sa javnošću. Diplomirani novinar, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.