• Marko je ekonomista sa preko deset godina radnog iskustva u vodećim domaćim i međunarodnim organizacijama, i to u oblastima ekonomskih istraživanja, bankarstva i naučno-istraživačkog rada. Uspešno je odbranio doktorsku disertaciju na temu ‘’Faktori regionalne konkurentnosti’’ na Univerzitetu u Nici Sofija Antipolis, 2015. godine, kao i master rad na temu ‘’Uloga korupcije u privlačenju SDI – slučaj zemalja centralne i istočne Evrope’’ na istom univerzitetu 2010. godine. NALED-u se priključio 2021. godine, na poziciji šefa Jedinice za konkurentnost, nakon dve godine koje je proveo kao viši ekonomista u CEVES-u i, paralelno, kao srpski nacionalni konsultant Departmana za ekonomske i socijalne poslove Ujedinjenih nacija. Pre ovih pozicija, Marko je proveo oko sedam godina u bankarskom sektoru, od čega je dve godine bio menadžer za upravljanje aktivom i pasivom, i oko pet godina makroekonomski istraživač, u Addiko banci. Pored ovoga, Marko je redovni predavač iz oblasti makroekonomije i finansija na master programima Univerziteta u Nici, kao i na programima Mokrogorske škole menadžmenta. Autor većeg broja studija, istraživanja, analiza i naučnih članaka u zemlji i inostranstvu. Tečno govori engleski i francuski jezik