• RADNO ISKUSTVO

   • Datum (od – do) 5.3.2016. -
   • Naziv i sedište poslodavca Republički geodetski zavod Beograd
   •Vrsta posla ili sektora Sektor za pravne poslove
   • Pozicija
   • Glavne aktivnosti i dužnosti Načelnik odeljenja za drugostepeni postupak
   Drugostepeno odlučivanje u katastru nepokretnosti

   • Datum (od – do) 5.5.2014. – 5.3.2016.
   • Naziv i sedište poslodavca Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd
   •Vrsta posla ili sektora Sektor za građevinske poslove
   • Pozicija
   • Glavne aktivnosti i dužnosti Načelnik odeljenja za upravne poslove u oblasti katastra nepokretnosti Drugostepeno odlučivanje u katastru nepokretnosti

   • Datum (od – do) 3.8.2012. – 5.5.2014.
   • Naziv i sedište poslodavca Ministarstvo građevine i urbanizma, Beograd
   •Vrsta posla ili sektora Sektor za prostorno planiranje i urbanizam
   • Pozicija
   • Glavne aktivnosti i dužnosti Načelnik odeljenja za upravne poslove u oblasti katastra nepokretnosti Drugostepeno odlučivanje u katastru nepokretnosti

   • Datum (od – do) 20.4.2010. – 3.8.2012.
   • Naziv i sedište poslodavca Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
   Beograd
   •Vrsta posla ili sektora Sektor za građevinarstvo, investicije i građevinsko zemljište
   • Pozicija
   • Glavne aktivnosti i dužnosti Načelnik odeljenja za upravne poslove u oblasti katastra nepokretnosti Drugostepeno odlučivanje u katastru nepokretnosti

   • Datum (od – do) 01.06.2004. - 20.04.2010.
   • Naziv i sedište poslodavca Republički geodetski zavod Beograd
   •Vrsta posla ili sektora Služba za katastar nepokretnosti Beograd
   • Pozicija Izvršilac na upravnim poslovima
   • Glavne aktivnosti i dužnosti Održavanje katastra nepokretnosti

   • Datum (od – do) 01.11.2001. – 01.06.2004. godine
   • Naziv i sedište poslodavca Advokat Slaviša Vukosavljević Beograd
   •Vrsta posla ili sektora Pružanje usluga pravne pomoći
   • Pozicija Advokatski pripravnik
   • Glavne aktivnosti i dužnosti Zastupanje pred sudovima i organima uprave

   OBRAZOVANJE I OBUKA

   • Datum (od – do) 01.10.1995. – 26.10.2001. godine
   • Ime i tip ustanove Pravni fakultet u Beogradu
   • Odsek / smer Pravosudni smer
   • Stručna sprema Diplomirani pravnik
   Položen pravosudni ispit

   -18 godina iskustva na poslovima upisa u katastar nepokretnosti
   -12 godina iskustva na poslovima rukovođenja i upravljanja odeljenjem koje sada broji preko 30 zaposlenih
   -Uspešno okončan projekat uklanjanja zaostalih drugostepenih predmeta iz prethodnog drugostepenog organa (preko 26.000 zaostalih predmeta za manje od 3 godine)
   -Višegodišnje iskustvo u edukaciji iz oblasti katastra nepokretnosti, uključujući objavljivanje stručnih tekstova i učešće na više od 50 stručnih seminara, radionica i sličnih skupova
   -Iskustvo u proceduri pripreme nacrta zakona i drugih propisa