• Od decembra 2016. godine je vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca. Pri Akademiji za nacionalnu bezbednost je angažovan kao predavač u zvanju docenta na predmetu Finansiranje terorizma. Autor je monografije Islamsko bankarstvo: teorija i praksa. Objavio je više radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Recenzent je u naučnom časopisu Nacionalna bezbednost. Poseduje sertifikat za ocenu usklađenosti sistema sa preporukama FATF. Predstavnik je Republike Srbije u Egmont grupi i Komitetu Manival. Član je Koorodinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma. Kao član radnih grupa Vlade Republike Srbije učestvovao je u izradi Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, Strategije istraga finansijskog kriminala i Nacionalne strategije za borbu protiv terorizma.