• Rođen je 03. marta 1982. godine u Jajcu. Po zanimanju je master menadžer, uža naučna oblast: marketing i OsJ. Master rad na temu: „Strategije lojalnosti kupaca megamarketa u RS“ odbranio je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Vesne Damnjanović.
      Od jula 2016. godine je obavljao dužnost sekretara Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. U svojoj dosadašnjoj karijeri obavljao je rukovodeće dužnosti u privatnom i javnom sektoru. U Vladi Republike Srbije obavljao je dužnost v.d. pomoćnika ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije, posebnog savetnika ministra, kao i generalnog komesara Republike Srbije za EXPO 2015 Milano i EXPO 2017 Astana. Takođe, jedan je od autora teme i dosijea kandidature Republike Srbije za domaćina specijalizovane svetske izložbe EXPO 2027 pod nazivom: „Igraj za čovečanstvo, sport i muzika za sve“. Poseduje dugogodišnje iskustvo kao konsultant za.oblasti marketinga i OsJ, strateškog i poslovnog planiranja.
      Govori engleski jezik. Otac je troje dece.