• Direktor Instituta za nekretnine FIABCI Slovenija
   Član Upravnog odbora FIABCI Slovenija

   Profesionalno se bavi nekretninama više od dve decenije, počevši od studentskih dana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru. Nakon sticanja zvanja diplomiranog pravnika je osnovao svoju kompaniju i razvio zaštitni znak za usluge REALITETA. Uspešno se bavi poslovima posredovanja u prometu nekretninama, a poslednjih godina je fokusiran na ekspertski pravni i poslovni konsalting i inženjering.
   Bio je viši pravni savetnik u Pravnom odeljenju Privredne komore Slovenije (GZS), bio je član Ekspertske grupe GZS – Udruženja za poslovanje nekretninama za izmenu i dopunu Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Pored toga, bio je član Ekspertske grupe GZS – Udruženja za poslovanje nekretninama za izradu nacrta Kodeksa dobrih poslovnih običaja u prometu nekretnina, član Ekspertske grupe GZS – Udruženja za poslovanje nekretninama za izradu nacrta Pravilnika i Statuta, član drugih Ekspertskih grupa pri Pravnom odeljenju GZS za izmene i dopune drugih propisa.
   Robert je predavač na kursevima obuke i član Komisije za za Nacionalnu stručnu kvalifikaciju za profesiju posrednika u prometu nekretninama i za profesiju upravnika zgrada.