• Rođena je 1976. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i radila u privatnom sektoru, kao direktor marketinga do 2006. godine, pre zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu finansija, Sektoru za finansijski sistem odakle prelazi u Upravu za sprečavanje pranja novca, gde ostaje skoro petnaest godina. Obavljala je poslove analitičara, a zatim načelnika Odeljenja za analitiku i finansijsko informacione poslove, odakle prelazi na poziciju samostalnog izvršioca izvan svih organizacionih jedinica, odgovorna direktoru Uprave. U Tužilaštvu za organizovani kriminal počinje da radi na mestu finansijskog forenzičara 2022. godine.
   Od 2012. godine je koordinator Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, a od 2021. godine i procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

   Član je Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i jedan od koordinatorora Vlade Republike Srbije za praćenje realizacije aktivnosti iz Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Rukovodilac je velikog broja stručnih tela koje je osnovalo Koordinaciono telo, između ostalog i Stručnog tima koji procenjuje rizik od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru nekretnina.
   Rukovodila je izradom Tipologija pranja prihoda od organizovanog kriminala Saveta Evrope.
   Jelena je konsultant OEBS i Saveta Evrope. Evaluator je Komiteta “Moneyval” Saveta Evrope.
   Sertifikovani je istražitelj prevara (CFE) i istražitelj pranja novca (ACAMS).
   Predavač je na mnogim seminarima i radionicama za privatni i javni sektor i autor je publikacija iz oblasti pranja novca i finansiranja terorizma.