• Od 1997. godine, radi u Tržišnoj inspekciji, na poslovima tržišnog inspektora u Odeljenju Beograd, pa tržišnog inspektora-koordinatora u Odeljenju za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača. Od 2019. godine, radi na mestu načelnika Odeljenja za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača, u okviru kojeg se obavljaju poslovi koordinacije u oblasti inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Učestvovala u pripremi stručnih osnova za izradu Nacionalne procene rizika u oblasti nepokretnosti. Predavač je na radionicama za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti i tržišne inspektore u vezi sa dužnostima i obavezama posrednika u prometu nepokretnosti u ovoj oblasti, kao i inspekcijskim nadzorom nad sprovođenjem Zakona.
      Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu u Univerziteta u Beogradu.