• Od 2008. godine je zaposlena u Vladi Republike Srbije, odnosno u Ministarstvu nadležnom za oblast telekomunikacija. U periodu 2012-2022. godine bila je angažovana na poslovima programiranja i implementacije IPA projekata iz oblasti trgovine, turizma i telekomunikacija.
      Od oktobra 2022. godine radi u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, na poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma za oblast nepokretnosti. Učestvovala je u izradi uporednih analiza za sektor nepokretnosti, objedinjavanju dostavljenih podataka od posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i pripremi inspekcijskih naloga za tržišni nadzor. Član je radnih grupa za analitičke poslove iz oblasti prometa nepokretnosti.
      U saradnji sa Privrednom Komorom Srbije obučava posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti i tržišne inspektore, koje imaju za cilj podizanje svesti o značaju procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.
      Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu (odsek za Marketing i preduzetništvo).