• Veselin Dragaš je predsednik Grupacije za trgovinu nekretninama Crne Gore, Udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore od 2020. godine i predsednik Upravnog odbora Udruženja agencija za nekretnine Crne Gore od 2021. godine.
   Član je Rradne grupe za izradu nacrta Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nekretnina Crne Gore. On je menadžer na više projekata u Crnoj Gori.
   Dobitnik je nagrade “Best Deal” za 2022. godinu “Portonovi Resort”.
   Osnivač je i direktor agencije za nekretnine “Forte Mare” DOO iz Herceg Novog koja posluje od 2007. godine Bio je direktor “Yeoman” DOO Zagreb, koja je investitor projekta “Mlinovi Hills” Zagreb, u periodu od 2016. do 2018. godine.
   Diplomirao je na Fakultetu za sport Evropskog Centra za mir i razvoj (European Center for Peace and Development).