• Rođena je u Sarajevu Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Vlasnica je i direktorka licencirane agencije za nekretnine „Top nekretnine“ DOO Sarajevo i predsednica Udruženja posrednika u prometu nekretnina Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
      Poseduje višegodišnje iskustvo u obavljanju delatnosti posredovanja u prometu nekretnina kao agent za nekretnine i kao menadžer agencije za nekretnine. Jedan je od inicijatora i aktivna učesnica u izradi Nacrta zakona o posredovanju u prometu nekretnina Federacije BiH, kojim se prvi put reguliše delatnost posredovanja u prometu nekretnina, kroz stručno usavršavanje agenata i licenciranje agencija.