• Diplomirani ekonomista i agent za nekretnine, direktor preduzeća INSA DOO sa sedištem u Mariboru, koja uspešno posluje tridesetdve godine. Posredovanjem u prometu nekretnina se bavi od 2000. godine.
      Aktivan je u okviru Gospodarske Zbornice Slovenije (GZS), gde je predsednik Upravnog odbora GZS i član Skupštine GZS. Branko je predsednik Upravnog odbora ZPN – Udruženja za poslovanje nekretninama i jedan od osnivača i predsednik ZDNP-a, čiji je član od 2011. godine i njegov predsednik. Inicijator je osnivanja i član Radne grupe za pripremu izmene i dopune Kodeksa dobre poslovne prakse GZS i Radne grupe resornog Ministarstva za pripremu predloga izmena i dopuna Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i član Komisije za za Nacionalnu stručnu kvalifikaciju za profesiju posrednika u prometu nekretninama.