• U bankarstvu od 2004. godine na raznim pozicijama u „Banca Intesa“ AD Srbija u sektoru poslovanja sa stanovništvom. Prve tri godine karijere je radio u ekspozituri, a nakon toga na menadžerskim pozicijama, od direktora prodaje regiona Beograd do direktora za upravljanje prodajom za teritoriju Srbije, sa prodajnom mrežom od preko 150 ekspozitura.
      Od 2018. do 2020. godine je bio na poziciji „Retail Segment Manager“ u „Banca Intesa Sanpaolo International“, gde je bio zadužen za upravljanje i podršku na projektima za subsidiare na tržištu Jugoistočne Evrope.

      Od 2021. godine je na poziciji direktora Odeljenja za upravljanje alternativnim kanalima prodaje, OTP banka Srbija AD Novi Sad. Glavni fokus rada je upravljanje prodajom, odnosno akvizicionim kanalima i unapređenje partnerstava razvojem aplikacija i usklađivanjem sa regulativom.